• Szukaj RWD
 • Konto RWD
 • Rejestracja RWD
 • Koszyk RWD
 • Schowek RWD
adres sklepu stacjonarnego: ul.Waszyngtona 122 Warszawa
tel. 22 813 63 08, 22 810 94 88
tel.kom. 609-240-003
Slider 1 w naglowku

Notice: Undefined variable: Nawigacja_bannerow in /szablony/mustang.rwd/strona_glowna.tp on line 232
0
Promocje w internetowym sklepie jeździeckim Mustang
Nowości w internetowym sklepie jeździeckim Mustang
Strona główna1 » Regulamin2

Producenci

Kategorie

Parisol Polska

Roeckl Sports Polska

 

Ostatnie aktualności

Regulamin

Korzystanie z Serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SPRZETJEZDZIECKI.COM OBOWIĄZUJĄCY DD DNIA 25.12.2014 r.
 
Informacje Ogólne i Oferta
 1. Internetowy sklep www.sprzetjezdziecki.com, zwany dalej Sklepem jest własnością firmy „MUSTANG S.C.”  z siedzibą: ul. Jerzego Waszyngtona 122, 04-074 Warszawa. NIP PL113-00-88-933, REGON 010694348
 2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z zasadami określonymi w Regulaminie prosimy o nie składanie zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Podane ceny produktów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów wysyłki.
Zamówienia i realizacja
 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem formularzy na stronach Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na formularzu rejestracyjnym Klient m.in. potwierdza zaznajomienie się z niniejszym regulaminem.
 3. Sprzedający w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdza zamówienie i możliwość realizacji (drogą telefoniczną bądź e-mailową).
 4. Czas potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego może zostać wydłużony jeśli wypada on w dni uznawane za wolne od pracy (niedziela i świeta).
 5. W przypadku braku towaru w magazynie, sprzedający zobowiązuje się powiadomić o tym kupującego. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia.
 6. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zwolnienia Klienta z opłaty za przesyłkę. W przypadku zwrotu towaru, kiedy przesyłka odbyła się na koszt Sklepu, kwota zwrotu pomniejszana jest o ten koszt.
 7. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o wpłynięciu zamówienia. W potwierdzeniu zostanie podany Nr zamówienia.
 9. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zamówienie zostanie w całości zrealizowane. Dokładamy wszelkich starań, aby każde zamówienie zostało zrealizowane w całości i w jak najkrótszym czasie, jednak w przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia z powodów niezależnych od Sklepu (np. braku towaru w magazynie lub u producenta Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).
 10. Jeśli Klient wybrał płatność w formie przelewu, realizację zamówienia rozpoczniemy po otrzymaniu wpłaty na konto Sklepu.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. towar oferowany na zamówienie indywidualne) czas realizacji może przekroczyć deklarowane 10 dni roboczych, o czym Klient jest informowany i ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Towar na zamówienie nie podlega zwrotowi (np.produkty Mattesa w różnych kolorach, munsztuki, wędzidła ze Swarovskim, siodła itp.).
 12. Do podanego czasu realizacji należy dodać czas potrzebny przewoźnikowi na dostarczenie przesyłki.
 13. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.
Wysyłka i Koszty
 1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
 2. Klient przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów wysyłki:
  • Standardowa paczka pocztowa – czas dostawy 2-3 dni;
  • Priorytetowa paczka pocztowa – czas dostawy 1-2 dni;
  • Przesyłka kurierska GLS – czas dostawy 1 dzień;
  • Usługi spedycyjne podlegają regulaminom i cennikom spedytorów, przy czym ceny Poczty Polskiej muszą być powiększone o podatek VAT (23%).
 3. Klient może, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym, odebrać towar osobiście, w siedzibie Sklepu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy przez przewoźnika. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczanego towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków ilościowych należy spisać protokół szkód, który jest jedyną podstawą tego typu reklamacji.
 5. Paczki o wymiarach przekraczających 150cm wysyłamy wyłącznie Kurierem.
Formy Płatności
1. Przelew - zapłaty dokonuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe Sklepu, którego dane 
             Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany po stwierdzeniu wpływu zapłaty na konto Sklepu.
2. Poprzez serwis Platnosci.pl
     Zapłaty dokonuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu Platnosci.pl. Serwis
             Płatności.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych
             polskich banków. Towar zostanie wysłany po stwierdzeniu wpływu zapłaty na konto Sklepu.
        3. Za pobraniem przy odbiorze towaru
4. Gotówka przy odbiorze osobistym
 
Reklamacje i zwroty
 1. Wszystkie oferowane przez Sklep towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.
 2. Jeśli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym, mailem lub innym ze Sklepem, o odesłanie na adres korespondencyjny Sklepu tego produktu wraz z kopią paragonu lub faktury. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera Sklep zwróci koszty zakupu lub wymieni na towar wolny od wad.
 3. Kupujacy ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jego wydania, zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności (…)”, Dz.U.Nr 22, poz. 271. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie i art. 6 ust. 2 dyrektywy 97/7/WE koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
 4. Zwrotu pieniędzy dokonujemy na wskazane (w przesłanym do nas e-mailu) konto bankowe z podaniem niezbędnych danych:
- imię i nazwisko właściciela konta
- adres właściciela konta
- numer rachunku
Zwrot następuje po otrzymaniu przez nas przesyłki ze zwracanym towarem.
 1. Warunkiem koniecznym do uznania zwrotu jest wcześniejsze poinformowanie nas o chęci zwrotu drogą e-mailową lub w inny wybrany przez klienta sposób.
 2. Przy zwrocie towaru wymagane jest pisemne oświadczenie, potwierdzające fakt zwrotu z własnoręcznym podpisem..
 3. Wszystkie przesyłki do Sklepu prosimy kierować na adres korespondencyjny:

  MUSTANG S.C.
ul. Jerzego Waszyngtona 122
04-074 Warszawa
 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
Ochrona Danych
 1. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.", Dz.U.Nr 133, poz.883.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww.ustawy jest firma MUSTANG S.C. ul.Jerzego Waszyngtona 122, 04-074 Warszawa.
 1. Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę MUSTANG S.C. są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe naszych Klientów traktujemy jako poufne i nie są one udostępniane firmom lub osobom trzecim bez zgody i wiedzy Klienta.
Inne informacje
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: mustang@mustang.waw.pl


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SPRZETJEZDZIECKI.COM OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014 r.

Sklep Internetowy www.sprzetjezdziecki.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sprzetjezdziecki.com prowadzony jest przez Halinę Tylus-Drojewską, Katarzynę Tylus-Lenartowicz, Marka Drojewskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MUSTANG S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jerzego Waszyngtona 122, 04-074 Warszawa, NIP 113-00-88-933, REGON 010694348, adres poczty elektronicznej: mustang@mustang.waw.pl, numer telefonu: 22 813 63 08, 22 810 94 88, 609-240-003.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Definicje:

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
8. PRODUKT – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sprzetjezdziecki.com
11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Halina Tylus-Drojewska, Katarzyna Tylus-Lenartowicz, Marek Drojewski prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MUSTANG S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jerzego Waszyngtona 122, 04-074 Warszawa, NIP 113-00-88-933, REGON 010694348, adres poczty elektronicznej: mustang@mustang.waw.pl, numer telefonu: 22 813 63 08, 22 810 94 88, 609-240-003.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.)
16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (a) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz – (b) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (a) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i – (b) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj”.

Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. Komputer laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
4. alecana rozdzielczość ekranu: 1024x768
5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich / PLN / i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w kolejnych etapach składania Zamówienia.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
5.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie może być złożone zarówno przez Klienta posiadającego Konto w sklepie internetowym, jak i przez Klienta nie posiadającego Konta.
5.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

(a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
(b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.2., a także poprzez
(c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Sposoby płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
1.3 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

69 1500 1878 1218 7003 1746 0000
Mustang s.c.
Ulica: Jerzego Waszyngtona 122
04-074 Warszawa

1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność i dostawa” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

2.1 PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5. Koszty, termin i sposoby dostawy

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1.1.Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
1.2 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
1.3 Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność i dostawa”.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 12 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Warunki rozwiązywaniu umów o świadczenie usług elektronicznych

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mustang@mustang.waw.pl lub też pisemnie na adres: MUSTANG S.C. ul.Jerzego Waszyngtona 122, 04-074 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Wada prawna występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
8. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
10. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mustang@mustang.waw.pl lub też pisemnie na adres: MUSTANG S.C. ul.Jerzego Waszyngtona 122, 04-074 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
11. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza, podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, dołączenia dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, lub
b)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
14. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi mogą być składane przez Konsumentów w ciągu roku od stwierdzenia wady. Termin na złożenie reklamacji przez Kupującego będącego konsumentem nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mustang@mustang.waw.pl lub też pisemnie na adres: MUSTANG S.C. ul.Jerzego Waszyngtona 122 04-074 Warszawa.
2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mustang@mustang.waw.pl lub też pisemnie na adres: MUSTANG S.C. ul.Jerzego Waszyngtona 122 04-074 Warszawa.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
5. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę/Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Usługodawca/Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
(a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(e) świadczeń, w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(f) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism;
(g) usług w zakresie gier hazardowych;
(h) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Link do wzoru formularza odstąpienia od umowy

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient nie będący jednocześnie konsumentem może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady Produktu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

10. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności; ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz.827) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r ( Dz.U.2002.nr 144.poz.1204 z późniejszymi zmianami). Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Zmiany Regulaminu:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
Przejdź do strony głównej
Copyrights © 2022 Mustang SC